Relacja ze spotkania o generale Józefie Wybickim

Relacja ze spotkania napisana przez Krzysztofa Ratajczaka zamieszczona na stronie internetowej srem.naszemiasto.pl

„Niedzielne popołudnie, 18 listopada w Szymanowie upłynęło pod znakiem Józefa Rufina Wybickiego. Wszystko za sprawą zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyczni Mieszkańcy Szymanowa w tamtejszej świetlicy spotkania o twórcy naszego Hymnu Narodowego.

Popołudnie z historią o Józefie Rufinie Wybickim w Szymanowie

Popołudnie z historią o Józefie Rufinie Wybickim w Szymanowie

Spotkanie rozpoczęła krótkim wprowadzeniem Aleksandra Garstka ze Stowarzyszenia SMS.

Po niej głos zabrał Krzysztof Budzyń, który w swoim kilkunastominutowym przemówieniu poruszył m.in. kwestię powstania muzeum Wybickiego, którego przedstawił jako nie tylko autora naszego Hymnu Narodowego, ale także jako człowieka renesansu, o wielu umiejętnościach i talentach, interesującego się całym otaczającym go światem.

Następnie głos zabrał ks. Wojciech Kryza, który przybliżył przeprowadzone dotychczas etapy remontu rotundy w Manieczkach, którą ufundował Wybicki. Prezentacji tej towarzyszył pokaz slajdów pokazujący jak przebiegał jej remont. Zebrani na sali miłośnicy historii dowiedzieli się, że poprzedni duży remont rotundy odbył się praktycznie w przededniu wybuchu II wojny światowej, o czym świadczy odnaleziona podczas rozbiórki drewniana belka z zapisaną datą 17 lipca1939 roku oraz nazwiskami osób go przeprowadzających.

Ostatnim wykładem podczas niedzielnego spotkania było wystąpienie Radosława Franczaka, który w pierwszej części przybliżył okoliczności zakupu Manieczek i wsi Psarskie przez Józefa Wybickiego, dalej ukazując go jako człowieka bardzo mocno związanego z tym miejscem.

Słuchacze dowiedzieli się także o zamierzeniach najmłodszego syna Wybickiego, sprowadzenia i pochowania w specjalnej krypcie ciał zmarłego ojca i brata Łukasza, na co niestety nie dostał zgody od ówczesnego Kanonika Oficjała. Na zakończenie poruszona została kwestia miejsca, w którym dokładnie znajdował się dworek Józefa Wybickiego, a który po jego śmierci spłonął. Przedstawione zostały kopie map z 1826, na podstawie których wskazane zostało prawdopodobne, graniczące z pewnością to miejsce oraz przedstawiona została mapa z tego samego roku przedstawiająca ówczesne Szymanowo.

Podczas spotkania można było wpisać się prowadzonej przez Stowarzyszenie SMS kroniki oraz obejrzeć kronikę remontu rotundy, a także prezentację fotograficzną tych prac.”

Link do artykułu.

http://srem.naszemiasto.pl/artykul/w-szymanowie-popoludnie-z-historia-o-jozefie-rufinie,4886030,artgal,t,id,tm.html

Niezmiernie nam miło, że w spotkaniu uczestniczyło tak dużo osób.

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie poświęcone Powstańcom Wielopolskim w niedzielę 30 grudnia o godzinie 16 w świetlicy w Szymanowie ul. Leśna 10.