„Nasza okolica”

 

 

 

Szymanowo

Szymanowo to malowniczo położona nad niewielkim jeziorem i zalewem, wśród lasów w odległości czterech kilometrów na północny-zachód od Śremu, przy drodze wojewódzkiej nr 310 wieś. W krajobrazie dominują pola i łąki, urozmaicone wspomnianymi powyżej zbiornikami wodnymi.

. W 1273r. stała się własnością Kawalerów Maltańskich, w rękach których pozostawała aż do 1390r. kiedy to biskup poznański Jan Zaremba zamienił ją z Joannitami na wieś Popowo, aby następnie trafić pod własność kapituły poznańskiej – w jej posiadaniu była aż do zaborów. Po 1793r. posiadłość została przejęta przez rząd pruski i sprzedana w prywatne ręce. W księdze wieczystej majątku z 1872r. figurują bracia Cezary i Stanisław Broel Plater. Szymanowo było własnością Cezareo Broel Plater, a następnie wdowy po nim Heleny Wandy von Witte Broel Plater, aż do wybuchu II wojny światowej.

Do 1890r. Szymanowo wchodziło w skład majątku w Górze, w 1896r. pojawia się w dokumentach już jako główne dobra z folwarkami Góra i Górka, o powierzchni około 240 ha. Na terenie majątku działały m. in. cegielnia i mleczarnia. Obszar majątku powiększał się, aby w 1913r. osiągnąć maksymalną powierzchnię 302 ha – 199 ha gruntów ornych, 27 ha łąk, 50 ha lasu i około 20 ha zbiorników wodnych.  W 1946r. majątek został przejęty przez Skarb Państwa.

 

 

Jezioro

o powierzchni 17,8 ha.

 

Zabytkiem wsi znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków jest figura Najświętszego Serca Jezusa z 1921r. Pozostałymi świątkami we wsi jest krzyż przydrożny oraz figura Krzyża Świętego.

krzyz

krzyż przydrożny  przy drodze wojewódzkiej nr 310